W naszym serwisie udostępniamy w czasie rzeczywistym informację o jakości powietrza we Wrocławiu.

Moduł z informacją o jakości powietrza znajdziecie w prawie kolumnie (lub na dole strony w przypadku przeglądania strony na smartfonie).  Pokazuje on wartość indeksu AQI (World Air Quality Index) dla stacji WIOŚ przy ulicy Wiśniowej lub ul. Korzeniowskiego. Wskaźnik podaje stopień zanieczyszczenia w sześciu stopniowej skali w zależności od zagrożenia dla zdrowia.

Indeks AQI obliczany jest na podstawie sześciu zanieczyszczeń atmosferycznych: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, cząstek zawieszonych o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 µm PM 10, cząstek zawieszonych poniżej 2,5 µm w aerodynamice średnica PM 2,5, tlenku węgla CO i ozonu O3 mierzonych na stacjach monitoringu przy ulicy Wiśniowej.

Im wyższa wartość AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza i większe zagrożenie dla zdrowia.

Indeks AQI na stacji Wrocław - Korzeniowskiego, a także w całej Polsce znajdziecie w serwisie streetmap.pl

Comments powered by CComment