Strefa czystego transportu we Wrocławiu

Wrocławska strefa czystego transportu ma obejmować centrum miasta i część śródmieścia z przedwojenną zabudową: osiedla Stare Miasto, Nadodrze, Ołbin, Kleczków, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie i Przedmieście Świdnickie, a także część osiedla Szczepin.

Powiększ obraz: mapa przedstawiająca obszar planowanej strefy czystego transportu we Wrocławiu

Mapa przedstawiająca obszar planowanej strefy czystego transportu we Wrocławiu (fot.wroclaw.pl)

Powierzchnia strefy to tylko 6 procent powierzchni miasta, którą jednak zamieszkuje aż 23 procent wrocławian.

Decyzję o strefie podejmować będą radni miejscy, ale ci, których jeszcze nie wybraliśmy. Projekt uchwały w tej sprawie na pewno nie trafi na sesję w tej kadencji Rady Miejskiej, która skończy się wiosną. Jednak z całą pewności temat nie odejdzie wraz z obecnymi radnymi, bowiem wymóg jej powołania nakłada Program Ochrony Powietrza dolnośląskiego samorządu wojewódzkiego.

Dokument zobowiązuje Wrocław do przyjęcia do końca przyszłego roku projektu strefy czystego transportu. Jej wdrażanie musi się rozpocząć w 2025 tak, aby mogła zafunkcjonować najpóźniej w 2026 roku. 

Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia proponuje, aby ograniczenia dotyczące wjazdu samochodów wprowadzać stopniowo zaczynając od mało rygorystycznych wymogów. W pierwszym etapie odczuje to zaledwie 3-5 procent właścicieli aut - najstarszych diesli. 

Założenie jest takie, że kontrola aut poruszających się po strefie będzie zautomatyzowana, oparta o kamery rejestrujące tablice rejestracyjne i system, który będzie sprawdzał w bazie, jaką normę emisji spalin reprezentuje dany pojazd. W sytuacji, gdy samochód nie będzie spełniał wymogów, właściciel otrzyma mandat w wysokości 500 zł. Mniej więcej tak, jakby na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przyłapał go fotoradar. 

Prawdopodobnie o nalepki czy inny identyfikator będą musieli wystąpić właściciele samochodów zarejestrowanych za granicą, a także ci, którzy posiadają auta niespełniające ustalonych norm, a korzystają z osobnych wyłączeń – np. dla mieszkańców strefy, pojazdów osób z niepełnosprawnościami czy aut zabytkowych.

Interaktywna mapa planowanej wrocławskiej SCT dostępna jest w serwisie streetmap.pl/wroclaw. Aby ją wyświetlić należy zaznaczyć " Strefa Czystego Transportu" w menu w prawym górnym rogu mapy.

Źródło. wroclaw.pl

  • Odsłon: 322

Comments powered by CComment