Od nowego roku wyższe mandaty za parkowanie bez biletu

Od 1 stycznia wzrosły opłaty za parkowanie bez biletu lub po upływie opłaconego czasu w strefie płatnego parkowania we Wrocławiu.

W dniu 20 października 2022 Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę m.in. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. To oznacza, że od 1 stycznia 2023 r. opłata dodatkowa jest ustalana w wysokości kwoty odpowiadającej procentowej równowartości minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207):

  • opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania jest ustalana w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 10% minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
  • opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym jest ustalana w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 6% minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W przypadku uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia lub doręczenia zawiadomienia wysokość opłaty dodatkowej, kwota będzie ulegać obniżeniu do wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 5% minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Źródło: ZDiUM

  • Odsłon: 35

Comments powered by CComment