Jest przetarg na projekt Alei Północnej

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Alei Północnej na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu.

Przebieg Alei Północnej we Wrocławiu (fot. UM Wrocławia)

Aleja Północna to brakujący odcinek obwodnicy śródmiejskiej, która połączy Polanowice, Poświętne i Sołtysowice z Psim Polem. Trasa ma liczyć 5,5 km i jednocześnie odciążyć od ruchu samochodowego wspomniane osiedla. Magistrat zapewnia, że obwodnica zmniejszy także natężenie ruchu na Karłowicach.

Zakłada się, że na trasie alei powstanie sześć skrzyżowań - z ul. Poświęcką, ul. Kamieńskiego, ul. Redycką, ul. Sołtysowicką i nową ulicą, jaka powstanie od ul. Poprzecznej do ul. Krzywoustego. Pojawią się ścieżki rowerowe, chodniki i wiadukt nad torami kolejowymi linii 143 i nowe skrzyżowanie z ul. Krzywoustego w rejonie mostu na Widawie.

Droga będzie jednopasmowa i poprowadzi ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która obecnie kończy się przy skrzyżowaniu z ul. Poświęcką obok marketu Dino. Droga zostanie przedłużona do skrzyżowania ul. Pleszewskiej z Falzmanna, a następnie do zbiegu ulic Kamieńskiego i Kątowej, gdzie znajdują się ogródki działkowe, a obok nowe osiedle mieszkaniowe. Aleja następnie przetnie ul. Redycką przy wałach przeciwpowodziowych na Widawie.

Projektowana będzie jedna jezdnia, gdyż zdaniem urzędników, taka przepustowość odpowiada potrzebom mieszkańców tej części miasta. Mają to potwierdzać kompleksowe analizy – w tym modelowania prognostyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Visum i modele ruchu dla Wrocławia i otoczenia.

Prace budowlane mają w pierwszej kolejności rozpocząć się od połączenia ul. Krzywoustego nowym łącznikiem z ul. Poprzeczną, gdzie powstanie wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Alej Północnej. Przy torach znajdujących się obok CH Korona często powstają olbrzymie korki. Samochody potrafią stać w ciągu ul. Sołtysowickiej aż do skrzyżowania z ul. Redycką. 

Jak dokładnie będzie przebiegać nowa droga? O tym przekonamy się za ok. 2 lata. Wykonawca projektu będzie mieć od 18 do 24 miesięcy na prace. 

Źródło: UM Wrocławia

  • Odsłony: 260

Comments powered by CComment