Kiedy powstanie chodnik i ścieżka rowerowa na ulicy Avicenny?

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował, że przygotowuje się do pieszo-rowerowej inwestycji na ul. Awicenny. 

W 2021 r. w programie Wrocławski Budżet Obywatelski zgłoszono projekt o nazwie „Awicenny – pieszo i rowerem!”, zakładający budowę trasy dla pieszych i rowerzystów na całej długości ulicy, od ul. Pińskiej do ul. Mokronoskiej. Tym samym nowy ciąg miałby połączyć osiedla Muchobór Wielki i Oporów. Projekt zyskał 4128 głosy, a szacunkowa liczba jego beneficjentów to nawet 50 tys. mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

Realizowana obecnie inwestycja to fragment tego projektu. W jej ramach po wschodniej stronie ulicy powstanie pieszo-rowerowa trasa między nową zabudową mieszkaniową a zabudowaniami Poczty Polskiej.

Zakres zamówienia:

  • budowa dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości 635 m,  z nawierzchnią z betonu asfaltowego,
  • budowa chodnika o szerokości 2 m i długości 470 m, z betonowych płytek,
  • ułożenie 710 m kabla zasilającego oświetlenie powstającej trasy,
  • ustawienie 16 nowych latarń i przebudowa 3 istniejących,
  • wybudowanie miejskich kanałów technologicznych,
  • budowa przepustu na strumieniu Oporówka.


Zadanie będzie finansowane ze środków Gminy Wrocław, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcą jest firma Ultranet Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt inwestycji to 1 954 401,28 zł. Termin realizacji: 7 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Comments powered by CComment