Będzie remont alejki Oporowskiej na terenie ROD Gajowice

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i remontu nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ogródków działkowych ROD Gajowice.

ROD Gajowice - remonty alejek Stalowej w 2020 r. i Oporowskiej w 2022 r.

ROD Gajowice – remonty alejek Stalowej w 2020 r. i Oporowskiej w 2022 r. (fot. ZDiUM)

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni na jednej z głównych alej przecinających teren ogródków działkowych na Gajowicach. Inwestycja ma znaczenie nie tylko dla właścicieli ogródków, lecz również dla mieszkańców pobliskich, gęsto zaludnionych osiedli. Alejki ROD Gajowice są w godzinach otwarcia ogródków otwarte i ogólnodostępne. Stanowią wygodny skrót przez zielone tereny w codziennych podróżach do pracy, a także atrakcyjny cel spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu. W 2020 r. remontowi poddano alejkę Stalową. Obecnie planowane zadanie stanowi kontynuację tej inwestycji. Obie alejki, Stalowa i Oporowska, mierzą łącznie ok. 400 m. U ich zbiegu znajduje się plac zabaw.

Prace wykona firma Rotomat z Wrocławia za kwotę 488 187 zł. Termin realizacji to 3 miesiące od zawarcia umowy.

Comments powered by CComment