UM Wrocławia rozważa przywrócenie tramwaju na Odrze. Miałby on wspomagać komunikację publiczną i stanowić połączenie kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku, po obu stronach Odry.

Trasy tramwaju wodnego we Wrocławiu (fot. UM Wrocławia)

Wstępnie opracowano lokalizację przystanków; myśli się o minimum 3 kursach dziennie na trasach wynoszących łącznie 116 km. Na obszarze tym mieszka około 300 tysięcy osób. Funkcjonowanie tramwaju pomoże poprawić dostępność do usług ponadlokalnych (np. ZOO, opera, teatry, kina). Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Tramwaj będzie wspierał komunikację miejską i pomagał mieszkańcom i mieszkankom poruszać się poza głównymi drogami w mieście.

Konsultacje

W ramach konsultacji 30 listopada (wtorek) odbędzie się e-spotkanie konsultacyjne dla wszystkich mieszkańców. Dwa dni po nim, 2 grudnia (czwartek), na spotkanie konsultacyjne zaproszeni zostaną armatorzy białej floty Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zaplanowano także naradę konsultacyjną, która odbędzie się we wtorek, 7 grudnia 2021 r. w Odra Centrum. Ponadto przez cały okres trwania konsultacji, do 19 grudnia, będzie można wypełnić e-formularz z mapą. Konsultacje trwają do 19 grudnia 2021 r.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Comments powered by CComment