Rozpoczyna się remont jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych: placu Jana Pawła II. Zostaną tam wymienione rozjazdy, łuki i skrzyżowania torów. Prace zostaną podzielone na pięć etapów.

Jak informuje wrocławskie MPK, remont uda się wykonać bez całkowitego zamykania placu dla ruchu tramwajów. Najważniejszą częścią prac będzie wymiana wszystkich rozjazdów oraz szyn na środku skrzyżowania, w miejscu, w którym tory się przecinają. Ponadto, zostanie wykonane odwodnienie torowiska. Stan techniczny torów jest przeciętny. Zwrotnice oraz krzyżownice na rozjazdach są zużyte, w niektórych miejscach pękają szyny, pojawiły się ubytki w nawierzchni.

Wykonawca na realizację będzie mieć 355 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, wymagających wprowadzenia zmian w komunikacji zbiorowej. Planuje się, że torowcy pojawią się na pl. Jana Pawła II we wrześniu.

– Nie chcemy sparaliżować ruchu tramwajowego, dlatego podzieliliśmy prace na etapy. Gdy będziemy wymieniać rozjazdy od ul. Ruskiej, to nie będzie tam przejazdu. Analogicznie wygląda sytuacja przy ul. Legnickiej, wtedy ruch zostanie puszczony nowym odcinkiem torowiska TAT na Nowy Dwór od Dworca Świebodzkiego – wyjaśnia Bartosz Naskręski z MPK Wrocław. 

I etap: 28.08.2021-23.10.2021 – wymiana rozjazdu od ul. Ruskiej i św. Mikołaja

  • Będzie realizowany bez wprowadzania dodatkowych zmian w komunikacji tramwajowej.
  • Tramwaje linii 3, 10, 20, 31, 33 będą kursowały – tak jak dotychczas – skręcając z ul. Legnickiej w Podwale (i odwrotnie).

II etap: 6.11-14.01.2022 – wymiana rozjazdu od ul. Legnickiej

  • Tramwaje będą kursowały we wszystkich pozostałych relacjach: Podwalem na wprost, a także w relacji skrętnej: od strony mostu Sikorskiego w Ruską i z ul. św. Mikołaja w stronę mostu Sikorskiego.

III etap: 15.01.2022-25.03.2022 – wymiana skrzyżowania

  • Tramwaje będą kursowały w relacjach skrętnych, tj. od strony pl. Orląt Lwowskich w Legnicką (i z powrotem), od strony mostu Sikorskiego w Legnicką (i z powrotem), od strony ul. św. Mikołaja w stronę mostu Sikorskiego i od strony mostu Sikorskiego w ul. Ruską.

IV etap 26.03-20.05.2022 – wymiana rozjazdu od mostu Sikorskiego

  • Tramwaje będą kursowały prosto z Legnickiej w stronę ul. Ruskiej, z ul. św. Mikołaja w stronę Legnickiej, oraz od strony placu Orląt Lwowskich w Legnicką (i odwrotnie).

V etap: 21.05-08.07.2022 – wymiana rozjazdu od pl. Orląt Lwowskich

  • Tramwaje będą kursowały z ul. św. Mikołaja w ul. Legnicką i w stronę mostu Sikorskiego, z ul. Legnickiej w stronę mostu Sikorskiego i w ul. Ruską i od mostu Sikorskiego w stronę Legnickiej i w stronę Ruskiej.

Comments powered by CComment