Od kilku dni w tramwajach i autobusach trwają wzmożone kontrole policji, która sprawdza czy pasażerowie noszą maseczki zakrywające usta i nos.

MPK Wrocław razem z policją sprawdzają czy podróżni stosują się do rządowych wytycznych. W sierpniu zeszłego roku Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury opublikowały zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

COVID-19. Zasady w MPK

Zgodnie z przyjętymi zasadami pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego oraz zachowania bezpiecznego odstępu od innych podróżnych.

– Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy, czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych, mundurowi stale prowadzą kontrole osób objętych kwarantanną i miejsc, gdzie mogą gromadzić się większe grupy osób. Funkcjonariusze sprawdzają też przestrzeganie obowiązujących w galeriach handlowych, a także środkach komunikacji miejskiej – wyjaśnia mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jeśli w kontroli pasażer nie będzie nosić maseczki to otrzyma od kontrolerów biletów jedną w prezencie. I zostanie upomniany przez policję.

Źródło: wroclaw.pl

Comments powered by CComment