PKP PLK podpisało umowę na studium wykonalności dotyczące rozbudowy wrocławskiego węzła kolejowego.

Stworzenie dokumentów i opracowań będzie kosztować około 4 milionów złotych. Powstaną dokładnie dwa dokumenty. Pierwszy dotyczy stworzenia studium wykonalności dla całego Wrocławskiego Węzła Kolejowego, drugi jest dla linii kolejowej na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór i Wrocław Świebodzki.

Studium ma być narzędziem do planowania inwestycji po 2020 roku. Podobne dokumenty PKP PLK opracowuje dla dużych miast w całej Polsce. W ramach wrocławskiego studium będzie rozpatrywane m.in. odbudowa stacji Wrocław Świebodzki z ewentualną możliwością jej przebudowy jako stacji przelotowej. To oznaczałoby przedłużenie linii pod ziemią. Ważnym zagadnieniem w studium jest też kolej na wrocławskie lotnisko. Dużo miejsca będą zajmować także opracowania dotyczące dostosowania wrocławskiego węzła do kolei dużych prędkości, przebudowy linii średnicowej, czy możliwości dostosowania linii towarowych do obsługi ruchu pasażerskiego.

Te dokumenty opracuje firma BBF z Poznania, a wartość umowy wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Termin realizacje tego zadania mija po 34 miesiącach.

Druga umowa opiewa na blisko 2,5 mln złotych i dotyczy stworzenia studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna-Wrocław Muchobór i Wrocław Świebodzki. Dokumenty mają odpowiedzieć na pytania, jakie prace są potrzebne aby dostosować linię do wymogów europejskich sieci kolejowych TEN-T. Studium umożliwi również pozyskanie środków z Unii Europejskiej na rozwój ten trasy w latach 2021-2027. Termin realizacji to 16 miesięcy a liderem konsorcjum, które to wykona jest firma WYG International.

W ramach opracowywania dokumentów przewidziano konsultacje z samorządami i przewoźnikami z regionu. Wrocław wyraził już swoją gotowość do działania na rzecz rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego w liście intencyjnym, który w czerwcu tego roku podpisały: PKP PLK, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz prezydent Wrocławia.

Źródło: wroclaw.pl

 

Comments powered by CComment