Od soboty, 17 października, zaostrzone zostają obostrzenia dotyczące komunikacji miejskiej. MPK Wrocław przygotowuje się do nowych zaleceń i wprowadza akcję informacyjną dla pasażerów.

Wrocław nadal pozostał w strefie żółtej, ale wg nowych rządowych wytycznych w transporcie publicznym może być zajęte maksymalnie 50 % miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc.  

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe

Kierowca i motorniczy MPK będzie miał prawo zatrzymać prowadzony przez siebie pojazd, aby wyprosić pasażera, który będzie chciał podróżować MPK bez zakrytego nosa i ust.

W przypadku, gdy dojdzie do przepełnienia, kierujący będzie mógł odmówić kolejnym chętnym osobom wejścia do pojazdu. Ponadto, funkcjonująca w MPK Wrocław Centrala Ruchu będzie w stałym kontakcie z kierującymi. W przypadku ewentualnego przepełnienia, służby MPK - w miarę możliwości -  będą uruchamiać dodatkowy autobus, który mógłby przejąć część pasażerów.

Działania MPK Wrocław w reakcji na nowe obostrzenia:

  • kampania informacyjna dla pasażerów: komunikaty na ekranach LCD w pojazdach, w mediach społecznościowych i na drzwiach pojazdów,
  • bieżące monitorowanie napełnienia pojazdów,
  • wzmożenie wspólnych kontroli z policją oraz strażą miejską w tramwajach i autobusach.

Comments powered by CComment