Stowarzyszenie Akcja Miasto opublikowało raport o stanie torowisk tramwajowych, który w końcu ujawniło wrocławskie MPK. Wyniki są druzgocące, bo jedynie 11% torowisk jest w dobrym stanie.

Powyżej wyniki z raportu, jaki po ubiegłorocznych wiosennych pomiarach szyn przedstawiła miastu firma Deutzer. Przypomnijmy, że w lutym i marcu po wrocławskich torowiskach jeździł tramwaj wyposażony w czujniki i kamery. Podczas przejazdów korzystał ze specjalistycznych czujników, m.in. z laserowych pomiarów profili szyn, kamer skierowanych na styk kół i szyn. Ta dokładna analiza miała dać odpowiedź na pytanie, w jakim tak naprawdę stanie są wrocławskie torowiska. Wyniki są przerażające, jedynie 11% torów w stanie dobrym. Jeszcze gorzej jest na łukach, których w stanie dobrym jest… 0.6%

Jak podkreśla Akcja Miasto, zupełnie inny obraz stanu torowisk do niedawna przedstawiał ZDiUM i Departament Infrastruktury i Transportu.Jeszcze w lutym 2019 czytaliśmy:

“58 procent wrocławskich torowisk jest w stanie bardzo dobrym i dobrym, 31 procent w stanie przeciętnym, a 11 procent w stanie złym i bardzo złym – to wyniki audytu stanu torowisk przeprowadzonego na podstawie danych ZDiUM we Wrocławiu.”

Stowarzyszenie oczekuje teraz  na komentarz w tej sprawie ze strony prezydenta. Dlaczego ZDiUM i DIT podawały tak niedokładne dane? Z czego to wynikało? Jak to możliwe, że torowisko na Hubskiej, oddane do użytku mniej niż 2 lata temu, nie jest w stanie dobrym? Wobec kogo zostały lub zostaną wyciągnięte konsekwencje?

Raport z pomiarów – otwórz plik PDF (podsumowanie wyników na str. 153 i 156)

Comments powered by CComment