Od września wyższe stawki za parkowanie i wyższe mandaty

Rada Miejska przegłosowała zmiany dotyczące wysokości opłat w strefie parkowania na terenie miasta. Zapłacimy więcej za pierwsze minuty parkowania. Podniesiono także wysokość mandatu za nieopłacenie postoju  do 200 zł.

Od września opłata za pierwszą godzinę postoju będzie wynosić 3 zł we wszystkich strefach A, B i C. Oznacza to, że nie będzie opłaty preferencyjnej za pierwsze i drugie dwadzieścia minut, co miało kierowców zachęcać do krótkich postojów. Opłata będzie naliczana za każdą minutę. Czyli za 0,50 zł. Będzie można parkować 10 minut w strefach A i B oraz 15 minut w strefie C. Płacimy bowiem za każdą minutę, minimalny nominał wynosi 0,50 zł (nieważne czy płacimy w bilonie czy bezgotówkowo).

Zmieni się także tzw. stawka opłaty dodatkowej – za nieopłacenie postoju lub przekroczenie czasu postoju.

 • Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoju – 200 zł.
 • Obniżenie do 100 zł w przypadku dokonania wpłaty w ciągu 7 dni.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie czasu opłaconego postoju – 80 zł. 
 • Obniżenie do 40 zł w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni.
 • Odsłon: 1721

Wrocław nieprzyjazny kierowcom - raport Yanosika

Serwis Oponeo we współpracy z ekspertami z systemu Yanosik, na podstawie zebranych danych, stworzył ranking miast najbardziej przyjaznych dla zmotoryzowanych. Niestety Wrocław otrzymał najniższe noty.

Pod uwagę brane były dane z 2018 r i ujęte zostały największe miasta (powyżej 180 tys. mieszkańców) w Polsce, które podzielono na dwie grupy: do 300 tys. mieszkańców i powyżej 300 tys. mieszkańców. Każde z miast uwzględnionych w rankingu otrzymywało punkty w następujących kategoriach: liczba kolizji, średnia prędkość jazdy, parkowanie, ceny paliw, koszt wymiany opon, cena ubezpieczenia OC, infrastruktura dla samochodów elektrycznych.

 

Punkty były przyznawane w skali od 1 do 9 – miasta powyżej 300 tys. mieszkańców, oraz od 1 do 10 - miasta poniżej 300 tys. mieszkańców. W notach uwzględniono pewne wyjątki: koszty związane z wymianą opon otrzymywały maksymalna ocenę – 6, a dodatkowymi punktami (0-3) nagradzane były ulgi związane z parkowaniem samochodów hybrydowych.

Spośród 19 miast wyłoniono dwóch zwycięzców. Najwięcej powodów do szczęścia mają kierowcy z: Kielc – w kategorii poniżej 300 tys. mieszkańców oraz Lublina – w kategorii powyżej 300 tys. mieszkańców.

W miastach powyżej 300 tys. ludności drugie miejsce zajął Szczecin, a trzecie - Gdańsk. Ranking większych miast zamykają kolejno: Warszawa i Wrocław, co oznacza, że są to miejsca najmniej przyjazne kierowcom.

 

 • Odsłon: 2133

Hulajnogi i deskorolki elektryczne - nowe przepisy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber zaprezentowali propozycję zmian w prawie, które unormują status urządzeń transportu osobistego (uto), w tym hulajnóg elektrycznych.

Według propozycji Ministerstwa Infrastruktury, zostanie wprowadzona definicja urządzenia transportu osobistego. Zostanie ono zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”. Co więcej, do definicji roweru zostanie dodane zdanie „określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego”. Dzięki temu wszystkie te prawa i obowiązki, które dzisiaj obowiązują rowerzystów, będą mogły objąć także użytkowników urządzeń transportu osobistego.

Co do zasady, infrastrukturą drogową, przeznaczoną dla kierującym uto, będą:

 • drogi dla rowerów,
 • przejazdy dla rowerzystów,
 • pasy ruchu dla rowerów,
 • jezdnie dróg, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.

W przypadku braku takich elementów infrastruktury, użytkownik uto będzie mógł korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W tej sytuacji będzie on zobowiązany jechać powoli i zachowywać szczególną ostrożność. Na chodniku pieszy będzie miał też pierwszeństwo.

Zabronione będzie pozostawianie uto na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, zwłaszcza jeśli zagrażałoby to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
Projekt zakłada także zakaz ciągnięcia innego pojazdu przez uto, używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż uto, korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami określonymi ww. wyjątkami oraz kierowania urządzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10.

Uprawnione do korzystania z urządzeń transportu osobistego będą osoby, które ukończyły 10 lat. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat do korzystania z uto będzie potrzebne posiadanie karty rowerowej.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy weszłyby w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Dotychczasowi właściciele uto mieliby natomiast 6 miesięcy na dostosowanie swoich urządzeń do warunków technicznych, jakim muszą one podlegać zgodnie z zapisami nowej ustawy.

 • Odsłon: 1810

Korki we Wrocławiu - mapa

Chcecie szybko sprawdzić czy są korki we Wrocławiu? Nic trudnego. Udostępniamy Wam mapę korków Wrocławia, na której sprawdzicie aktualne natężenie ruchu na ulicach miasta. Mapa opiera się na danych Google Maps.

 

 • Odsłon: 1776

Wrocław - mapa parkingów - dojazd do ZOO

Na tej aktywnej internetowej mapie znajdziecie miejsca parkingowe oraz sposoby wygodnego dotarcie do zoo komunikacją miejską. Dzięki mapie można szybko zadecydować, jak najwygodniej dotrzeć do celu i uniknąć korków bezpośrednio przy zoo. Sprawdzić ceny obowiązujące na danym parkingu, zobaczyć, jakimi liniami dojechać do Afrykarium oraz jaki będzie szacunkowy czas podróży.

 • Odsłon: 2287

Strona 25 z 25