Remont ronda Powstańców Śląskich – ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej

Projektowanie wymiany nawierzchni na ulicy Powstańców Śląskich już trwa i zakończy się jesienią br. Za chwilę prace projektowe obejmą również rondo na placu Powstańców Śląskich -informuje ZDIUM.

Ogłoszony przetarg ma na celu wybór biura projektowego, które przez rok opracuje dokumentację wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.

Rondo na placu Powstańców Śląskich powstało jako element przemyślanego układu urbanistycznego pod koniec XIX wieku, tworzy efektowną i spójną całość z ul. Powstańców Śląskich. Z biegiem lat wiele elementów infrastruktury drogowej uległo jednak zużyciu, szczególnie nawierzchnia jezdni na rondzie z odkształconą, wyjeżdżoną przez miliony aut granitową kostką. Zaplanowaliśmy kompleksowy remont całego ronda co pozwoli zachować na kolejne lata jego funkcję użytkową, bez utraty cennych walorów historycznych. Ogłoszony dziś przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwi nam rozrysowanie na osi czasu szczegółowego zakresu niezbędnych prac, kosztów oraz etapowania.

Dokumentacja obejmie ogromną przestrzeń, projekty dotyczyć będą nie tylko remontu jezdni, chodników czy oświetlenia ale również sieci podziemnych. Obowiązkiem projektanta będzie również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji umożliwiających następnie ogłoszenie przetarg u na realizację remontu.

Szacujemy, że prace nad samym projektem potrwają około roku. Remont tak rozległego obszaru skrzyżowania, zabytkowego pod względem układu i funkcji, wiąże się w koniecznością przygotowania bardzo szczegółowej dokumentacji projektowej dla wielu branż, co jest procesem i skomplikowanym i czasochłonnym. W ramach tych prac przeprowadzimy kompleksowy remont jezdni z odtworzeniem nawierzchni z kostki granitowej, prace obejmą też chodniki, trasy rowerowe, peron tramwajowy i szereg innych istotnych prac. To co ważne zadbamy również o mini park na terenie ronda m.in poprzez wykonanie nowych nasadzeńzapowiada Elżbieta Urbanek, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UM we Wrocławiu.

Remont placu Powstańców Śląskich obejmie dwa odrębne pod względem tworzonej dokumentacji obszary:

  • przebudowę i remonty sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, wodociągowej, które zrealizuje MPWiK;
  • część drogowo – elektrowenergetyczną wraz z rewitalizacją miniparku.

Pod nadzorem ZDiUM znajdzie się kompleksowy remont jezdni z odtworzeniem nawierzchni z nowej kostki granitowej, remont chodników, tras rowerowych, peronu tramwajowego we wnętrzu ronda, doświetlenie przejść dla pieszych na wszystkich wlotach, rozbrukowanie alejek na obszarze miniparku i nasadzenia, wmocnienie drogi dojazdu do małej gastronomii oraz wykonanie przyłączy elektroenergetycznych dla tych pawilonów.

Termin składania ofert dla projektantów wyznaczono na 5 sierpnia br., tak aby jesienią móc sfinalizować formalności związane z umową i rozpocząć proces projektowy.

Zakładamy, że jeszcze we wrześniu powinniśmy mieć rozstrzygnięty przetarg i zawartą umowę z biurem projektowym – zapowiada Tomasz Staruchowicz dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Opracowanie projektów budowlanego oraz wykonawczych branżowych dla części: drogowej, torowej,  sanitarnej, elektroenergetycznej, budowy MKT, nasadzeń w obrębie zielonego wnętrza, kosztorysów inwestorskich, niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, zajmie projektantom 12 miesięcy.

Musimy pamiętać o tym, że projektowanie dotyczy rozległego obszaru i obejmie nie tylko infrastrukturę naziemną ale również sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizację sanitarną, ogólnospławną i wodociągową. Sam pierścień zewnętrzny ronda ma średnicę 220 m, tworzy go trzypasmowa jezdnia i wloty ulic Powstańców Śląskich, Sudeckiej, Kamiennej, Zaporoskiej i Pretficza. Proces projektowy nie skupi się wyłącznie na jezdni, chodnikach i infrastrukturze rowerowej ale obejmie również wyspę środkową z miniparkiem, przystankiem tramwajowym i małą gastronomiądodaje dyrektor Staruchowicz.

Źródła historyczne podają, że do 1937 roku torowisko znajdowało się w zewnętrznym pierścieniu jezdni i dopiero później zostało przeniesione na środek skweru. Nie będziemy tego układu w żaden sposób zmieniać, ale stworzymy dokumentację na remont torowiska z przystankiem oraz zaprojektujemy metamorfozę zielonej części placu. Będzie ona polegała przede wszystkim na podkreśleniu parkowego charakteru tego obszaru poprzez dodatkowe nasadzenia i rozbrukowanie wszystkich alejek, za wyjątkiem głównego ciągu pieszo – rowerowego biegnącego wzdłuż osi torowiska. 

Źródło: ZDiUM

  • Odsłon: 35

Comments powered by CComment