Remont mostów Uniwersyteckich

Rozpoczął się remont kapitalny mostów Uniwersyteckich. Od poniedziałku (3 czerwca) dla potrzeb organizacji placu budowy i wykonania prac wyłączony z ruchu jest chodnik od ul. Grodzkiej do ul. Drobnera po stronie pomnika Powodzianki. 

Prace remontowe potrwają 18 miesięcy. Nie spowodują jednak żadnych utrudnień w ruchu kołowym i komunikacji miejskiej. Front robót będzie koncentrowany na części chodnikowej i spodzie konstrukcji. Aby utrzymać komunikację pieszą i rowerową prace remontowe podzielono na dwa etapy.

Pierwszy rozpoczął się 3 czerwca. Z ruchu wyłączony zostanie chodnik od ul. Grodzkiej aż do Drobnera po stronie Powodzianki. Planowane prace mają poprawić stan techniczny mostów, tak aby możliwe było ich dalsze użytkowanie. Mocno wyeksploatowane elementy ustroju nośnego i konstrukcji (podpory, przyczółki, dźwigary, łożyska) muszą być wymienione, wyregulowane lub zakonserwowane.

 Po każdej stronie mostów z chodnika oraz zamontowanych pomostów technicznych, będzie wykonywane:

 • oczyszczenie i naprawa kamiennych okładzin podpór,
 • uzupełnienie spoin i zabezpieczenie elementów kamiennych przed skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych i wody,
 • wykonanie nowej płyty podchodnikowej,
 • oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych oraz elementów stalowych,
 • oczyszczenie, konserwację i regulację łożysk,
 • wymiana nawierzchni chodnika wraz z izolacją,
 • regulacja krawężników,
 • wymiana odwodnienia,
 • naprawa uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów balustrad kamiennych i poręczy stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne całości balustrad stalowych,
 • demontaż znaków wodnych na czas remontu i ich ponowny montaż,
 • wykonanie kanałów technologicznych MKT.

Remont będzie w całości finansowany ze środków Gminy Wrocław, prace wykona wybrana w drodze przetargu krakowska firma Pimin Sp. z o.o. Sp. K. za kwotę 11 463 781,92 złotych.

 • Odsłon: 60

Comments powered by CComment