Rozpoczęły się prace na al.Jana III Sobieskiego w związku z budową kładki dla pieszych.

Zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu polegające na zredukowaniu szerokości obydwu jezdni z trzech do dwóch pasów ruchu.

Zmiany są konieczne z uwagi na prowadzone w pasie zieleni prace przy przebudowie kolektora ogólnospławnego oraz dwóch podpór pod  kładkę. Wspomniany etap będzie obowiązywał do końca września.

Umowny termin zakończenia budowy kładki przypada na koniec lutego 2020 r.

Comments powered by CComment