Nowy system kontroli płatnego parkowania

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ZDIUM) uruchomił system e-kontroli parkowania na płatnych miejsc parkingowych.

Nissan Leaf, samochód skanujący Strefę Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Elektryczny samochód i e-kontrola

Flota e-kontroli będzie liczyła na początek dwa auta. Oba to nissany LEAF o napędzie elektrycznym. Samochody, których zasięg w mieście przy zasilaniu energią elektryczną wynosi 407 km, wyposażone są w zestaw kamer oraz system pozycjonowania umieszczony na dachu, jak również w system przetwarzania i transmisji danych, które online sprawdzają, czy kierowca zaparkowanego w Strefie Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania pojazdu zapłacił za postój. Kamery skanują i odczytują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPP oraz ŚSPP, system lokalizacji ustala współrzędne ich miejsca postoju, system przetwarzania danych sprawdza online w bazach opłat, czy za postój pojazdu wniesiona została opłata, zaś system transmisji danych przekazuje Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta  informacje o zaparkowanych pojazdach, które nie miały wniesionej opłaty za postój.

Samochody posiadają zielone tablice rejestracyjne. Po okresie testów będą też specjalnie oznakowane, aby żaden mieszkaniec nie miał wątpliwości, do kogo należy pojazd i jaka jest jego funkcja – wyjaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Automatyzacja procesu kontroli opłat parkingowych

System elektronicznej kontroli strefy zacznie funkcjonować od 1 sierpnia.  

Tego dnia na ulice Wrocławia wyjadą elektryczne auta z charakterystycznym modułem na dachu – zapewnia Staruchowicz. – Co istotne pierwsze trzy miesiące będą dla nas okresem testowania nowego rozwiązania, musimy dokładnie sprawdzić działanie systemu, aby dążyć do jego optymalnego wykorzystania, również nasi kierowcy muszą nauczyć się, jak prowadzić efektywną e-kontrolę w mieście. Przyjęliśmy zatem, iż pierwsze 3 miesiące funkcjonowania systemu traktujemy jako okres wdrożeniowy, w trakcie którego możemy wprowadzić ewentualne korekty, tak aby w przyszłości, system wykorzystywany był adekwatnie do zastosowanych rozwiązań technologicznych.

Tylko w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku ZDiUM we Wrocławiu wystawił prawie 31 tys. zawiadomień o braku uiszczonej opłaty za parkowanie, to ponad 5 tys. zawiadomień w miesiącu i 171 zawiadomień dziennie. 

Z analizy funkcjonowania strefy wynika, że ok. 30 % pojazdów zaparkowanych w SPP i ŚSPP nie posiada wniesionej opłaty za postój – dodaje Staruchowicz. – Nasi kontrolerzy sprawdzają około 6,5 tys. pojazdów i dziennie wystawiają około 170 zawiadomień. Dzięki temu, że proces kontroli SPP zostanie zautomatyzowany, ich praca również się zmieni, będą mieli mniej dyżurów w terenie, a ich praca przeniesie się do biura, gdzie będą prowadzić obsługę zgłoszeń.

E-kontrola w praktyce

System e-kontroli jest precyzyjny i przystosowany do przeprowadzania kontroli wyłącznie na odcinkach pasa drogowego, na których wyznaczone zostały płatne miejsca postojowe. Podczas przejazdu pojazd skanujący dokonuje odczytu tablic rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów, a następnie, w trybie online, po numerze rejestracyjnym dokonuje sprawdzenia w bazach danych, czy za postój została wniesiona opłata lub czy pojazd zwolniony jest z wnoszenia opłat za postój. Informacja o wytypowanych przez system pojazdach, które nie miały wniesionej opłaty przekazywana jest ZDiUM. Na tym etapie następuje ostateczna weryfikacja, czy system prawidłowo odczytał numer rejestracyjny oraz czy pojazd zajmował płatne miejsce postojowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji, tj. potwierdzenia poprawności danych pozyskanych podczas e-kontroli, dane i dokumentacja pozyskane w procesie e-kontroli przesyłane są online do systemu windykacyjnego, celem pobrania należnej opłaty dodatkowej.

Automatycznie też wymazywane są wszystkie obrazy i wizerunki osób, które mogą pojawić się podczas wykonywania skanowania – wyjaśnia Edyta Tomasiak, Dyrektor Generalny KBU Sp. z o.o. – Numery umieszczone na sfotografowanych tablicach są automatycznie porównywane z bazą zawierającą wniesione opłaty za parkowanie. Numery samochodów, których kierowcy zapłacili za postój, mieli abonament lub zapłacili poprzez aplikację mobilną, są od razu kasowane. System przekazuje jedynie dokumentację z kontroli (nr rej., zdjęcia zaparkowanego pojazdu, lokalizację pojazdu naniesioną na mapę) tych aut, których kierowcy nie uiścili opłaty w ŚSPP lub SPP, mimo że powinni to zrobić.

Kontrola wykonywana jest dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Po to, aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu, aby dokonać opłaty. Po systemowej weryfikacji właścicielowi auta, który nie dokonał zapłaty, naliczana jest opłata dodatkowa.

Do właścicieli pojazdów, których dane pozyskiwane są z Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysłane będzie za pośrednictwem operatora pocztowego zawiadomienie o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za postój wraz z dokumentacją fotograficzną zaparkowanego pojazdu oraz mapą wskazującą miejsce postoju – dodaje Tomasiak.

Równolegle do e-kontroli prowadzona będzie również tradycyjna kontrola z udziałem kontrolerów parkingowych. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie częstotliwości kontroli w całej strefie, co ma zniechęcić kierowców do parkowania bez zapłaty.

Zaparkuj wygodnie. Płać mobilnie

W związku z uruchomieniem od 1 sierpnia systemu e-kontroli Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wprowadza również dodatkowe udogodnia dla mieszkańców oraz kierowców

Dzięki temu, że proces kontroli SPP zostanie zautomatyzowany będziemy mogli działać sprawniej oraz efektywniej, również z korzyścią dla pozostałych mieszkańców – wyjaśnia Staruchowicz.  

Szybsza kontrola i jej efektywność wymusi większą rotację pojazdów zaparkowanych na płatnych miejscach postojowych w centrum miasta, a to wpłynie na ich dostępność dla mieszkańców. Strefa Płatnego Parkowania to równieżpoprawa bezpieczeństwa pieszych, uporządkowanie dzikiego parkowania, ochrona zieleńców i drzew, a także większa rotacja samochodów.

– Chcemy wpłynąć na kierowców, aby nie parkowani bez zapłaty, ponieważ jest to nieuczciwe w stosunku do wszystkich pozostałych mieszkańców naszego miasta, ale też zależy nam na tym, aby dokonanie opłaty za abonament czy postój było szybkie i wygodne – dodaje Staruchowicz. – Dlatego też będziemy szeroko informować oraz zachęcać wszystkich do korzystania z naszej strony internetowej spp.zdium.wroc.pl oraz z płatności mobilnych i dostępnych aplikacji SkyCash lub Anypark (dawniej Pango), które można zainstalować bezpłatnie na telefonie.

Dedykowana strona dotycząca Stefy Płatnego Parkowania we Wrocławiu zawiera wszystkie informacje na temat obowiązujących stref, opłat za postój, abonamentów oraz instrukcji korzystania z parkomatów. ZDiUM uruchomił również dla swoich Klientów w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Długiej 29 we Wrocławiu kasę, a w ciągu najbliższych kilku dni uruchomi wpłatomat, co umożliwi szybkie dokonanie wpłaty na miejscu i brak oczekiwania na potwierdzenie.

Duże ułatwieniem dla kierowców, którzy chcą skorzystać z płatnych miejsc parkingowych we Wrocławiu są również aplikacje mobilne. Ich zasadniczą korzyścią jest to, że nie trzeba rozglądać się za parkomatem, można zapłacić za rzeczywisty czas parkowania, a co istotne, w każdej chwili można przedłużyć parkowanie w dowolnym momencie, nie wracając do samochodu.

Wysokość opłaty dodatkowej

Opłata dodatkowa w ŚSPP:

  • 200 zł – za brak opłaty za postój,
  • 140 zł – za przekroczenie opłaconego czasu postoju.

Opłata dodatkowa w SPP:

  • 200 zł – za brak opłaty za postój,
  • 80 zł – za przekroczenie opłaconego czasu postoju.

Wysokość w/w opłat ulega obniżeniu o 50 % w przypadku ich uregulowania w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

Źródło: ZDiUM

  • Odsłony: 74

Comments powered by CComment