Od 1 lutego br. Namysłowska, Cybulskiego a także plac Maxa Borna to kolejne miejsca gdzie trzeba będzie płacić za parkowanie.

Miejsca postojowe zostają objęte opłatami w następujących lokalizacjach:

 • ul. Namysłowska (od Jedności Narodowej do Dolnej),
 • ul. Cybulskiego (od pl. Maxa Borna do Pomorskiej),
 • pl. Maxa Borna (wzdłuż budynku uczelni, oraz na odcinku pomiędzy ul. Dubois a ul. Cybulskiego).

Miejsca płatne znajdują się w strefie C, gdzie stawki opłat wynoszą:

 • za pierwszą godzinę postoju 2 zł.
 • w drugiej godzinie postoju 2,10 zł.
 • w trzeciej godzinie postoju w wysokości 2,20 zł.
 • w czwartej i każdej następnej godzinie postoju 2 zł. za godzinę postoju.
  Abonament I – dla mieszkańca strefy za jeden miesiąc:
 • 10zł za pierwszy pojazd samochodowy,
 • 20zł za drugi pojazd samochodowy,
 • 100zł za trzeci pojazd samochodowy,
  Abonament typu N – dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie
 • za jeden miesiąc 10 zł,
  Abonament typu P – wydawany na nr rejestracyjny pojazdu
 • za jeden miesiąc 160 zł,

Comments powered by CComment