Lipa Piotrowska: Powstanie łącznik od Cynamonowej do Pełczyńskiej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta rozpoczął realizację inwestycji na osiedlu Lipa Piotrowska. Łącznik drogowy, zaprojektowany w śladzie ulicy Waniliowej, powstanie pomiędzy ulicami Cynamonową i Pełczyńską. 

W ramach zadania przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ul. Lawendową. Inwestycja powstaje na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez MAAD Projekt sp. z o.o. Zakres prac obejmuje roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie, MKT, zieleń oraz przebudowę linii elektroenergetycznych.

Cel inwestycji:

Postępująca rozbudowa osiedla, zwłaszcza na obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicami Cynamonową a Pełczyńską wymaga lepszego skomunikowania. Zupełnie nowa trasa o długości prawie 600 m, biegnąca po śladzie ulicy Waniliowej, będzie stanowiła dodatkowy wjazd/wyjazd z osiedla co usprawni przemieszczanie się i wpłynie pozytywnie na komfort zamieszkiwania. Dodatkowo w ul. Pełczyńskiej, w obrębie skrzyżowania z nowym łącznikiem powstaną na długości 154 m obustronne ciągi pieszo – rowerowe, co znacząco poprawi sytuację najsłabszych uczestników ruchu. Budowa łącznika obydwa się przy partycypacji finansowej ze strony deweloperów.

Zakres zamówienia:

  • budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 579 m.
  • budowa obustronnych chodników o szerokości 2m.
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • budowa miejskich kanałów technologicznych,
  • budowa odwodnienia w postaci muld chłonnych,
  • organizacja zieleńców oraz nasadzenia obustronnego szpaleru drzew,
  • budowa w ul. Pełczyńskiej na długości 154 m obustronnych ciągów pieszo – rowerowych.

Koszt inwestycji: 6 403 904,23 PLN

Termin realizacji: Koniec lutego 2025 r.

  • Odsłon: 27

Comments powered by CComment