Jest przetarg na naprawę dróg. Jakie ulice obejmie?

ZDiUM przedstawił nowy program remontów infrastruktury drogowej. Obejmie nie tylko ulice z uszkodzoną nawierzchnią, ale też drogi gruntowe, zatoki autobusowe i chodniki. Dodatkowo na ulicach pojawią się nowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. Właśnie ogłoszono przetarg na pierwsze zadania realizowane w ramach tego programu. Prace mają rozpocząć się jeszcze w czasie wakacji.

Program naprawy dróg "Wrocław na dobrej drodze", fot. ZDiUM

Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy 7 zadań, które będą realizowane przez ZDiUM w ramach programu Wrocław na dobrej drodze.

Do programu zostało wytypowanych 14 ulic o spękanej i odkształconej nawierzchni, ale wciąż dobrej nośności i podbudowie. Typowane odcinki musiały spełnić odpowiednie kryteria. Do akcji zakwalifikowano odcinki ulic, na których ubytki pojawiły się tylko w górnej warstwie drogi, miały wciąż dobry stan podbudowy i zachowaną nośność. Kluczowym jest również brak  konieczności wymiany sieci uzbrojenia podziemnego. W ramach nowego programu pracami objęte zostaną wybrane chodnik, zatoki autobusowe i 2 odcinki dróg gruntowych.

Podział na zadania programu Wrocław na dobrej drodze:

Zadanie 1:

 1. Ul.Bierutowska od Lidla do posesji nr 41, dł. 370 m, pow. 2 700 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Bezpieczna od ul. Obornickiej do skrzyżowania z ul. Jugosłowiańską + zatoki parkingowe, dł. 530 m, pow. 5 900 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Gostyńska od posesji nr 5 do ostatniego zabudowania, dł. 310 m, pow. 2 000 m2. Poprawa stanu nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego,
 4. Ul.Lechitów odcinek o nawierzchni gruntowej do nr 46, dł. 280 m, pow. 908 m2. Poprawa stanu nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego.

Zadanie 2:

 1. Ul.Brodzka od posesji nr 131 do skrzyżowania z ul. Królewiecką, dł. 1600 m, pow. 9 415 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Wolska do ul.Marszowickiej od nawierzchni z kostki do szkoły, dł. 360 m; pow. 2 900 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Marszowicka od ul. Hartmana do ul. Łanowskiego, dł. 485 m; pow. 2 900 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 3:

 1. Ul.Kozanowska od ul. Pilczyckiej do skrzyżowania z ul. Dokerską dł. 1 700 m; pow. 21 000 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 4:

 1. Ul.Bł. Czesława od ul. Oławskiej do wyjazdu z garażu Galerii Dominikańskiej, dł. 120 m; pow. 1 200 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Oławska od pl. Dominikańskiego do Kazimierza Wielkiego, dł. 190 m; pow. 1 200 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 5:

 1. Ul.Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej, dł. 2000 m; pow. 13 600 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Ołtaszyńska od ronda Ojca Pio do nr 36, dł. 720 m; pow. 3 750m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 6:

 1. Ul.Balonowa od ul. Horbaczewskiego do ul. Bystrzyckiej, dł. 740 m; pow. 4 440 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 7:

 1. Ul.Na Grobli od mostu Oławskiego do ul. Okólnej, dł. 1120 m; pow. 7 840 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Kuronia od ul. Borowskiej do ul. Ślężnej, dł. 600 m; pow. 2 400 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Racławicka od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Gajowicką, dł. 730 m; pow. 5 500 m2. Wymiana nawierzchni bitumicznej.
 • Odsłon: 21

Comments powered by CComment