Od 1 marca br. znacząco wzrosły opłaty za parkowanie we Wrocławiu. Została wprowadzona także Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która obejmie obecne strefy A i B. Tam płatne parkowanie będzie obowiązywało 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20.

Nowa mapa stref i obszarów (fot.ZDiUM)

Najważniejsze zmiany:

 1. Dni i godziny obowiązywania opłat.

W obszarach A i B płatne parkowanie będzie obowiązywało 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20

W obszarze C – opłaty obowiązują tak jak obecnie – od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18.

2. Stawki opłat indywidualnych oraz abonamentowych (poza opłatami abonamentowymi dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych pracujących w danej strefie):

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Abonamenty

W obszarze A abonamenty nadal mogą wykupić tylko trzy grupy użytkowników:

 1. Abonament dla mieszkańca M (meldunek stały lub tymczasowy w strefie)

2. Abonament dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie N

Cennik dla abonamentów M i N pozostaje niezmienny (również w przypadku abonamentu dla drugiego i trzeciego pojazdu mieszkańca):

 • 10 zł za miesiąc
 • 50 zł za pół roku
 • 100 zł za rok.

3. Trzecią grupą są posiadacze pojazdów niskoemisyjnych – abonament NEA:

 • na 1 miesiąc – 30 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku – 150 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok – 300 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B),

Uwaga! Posiadacz abonamentu NEA ma jednocześnie prawo do darmowego postoju w obrębie strefy B i C.

Obszar B

W obszarze B nowością będzie możliwość wykupienia abonamentu komercyjnego, na numer rejestracyjny pojazdu (obecnie można wykupić abonament łączny na strefę B i C):

Cennik:

 • na 1 miesiąc – 400 zł,
 • na pół roku – 2000 zł,
 • na rok – 4000 zł.

Można również wykupić abonament NEB – dla pojazdów niskoemisyjnych

 • na 1 miesiąc – 10 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku – 50 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok – 100 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B);

Uwaga! Posiadacz abonamentu NEB ma jednocześnie prawo do darmowego postoju w obszarze C.

Obszar C

Zmianie ulegną ceny abonamentów:

Abonament C – na numer rejestracyjny pojazdu

 • na 1 miesiąc – 200 zł (obecnie 160 zł),
 • na pół roku – 1000 zł (obecnie 800 zł),
 • na rok – 2000 zł (obecnie 1600 zł).

Abonamenty dla służb miejskich

Abonamenty SMAB i SMC są przeznaczone dla służb miejskich (drogowych, pogotowia energetycznego, wodno -kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego).

W obszarach A i B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania ceny abonamentu SMAB wyniosą:

 • za 1 miesiąc – 200 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku – 1000 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok – 2000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

W strefie płatnego parkowania ceny abonamentu SMC wyniosą (obecna strefa C):

 • za 1 miesiąc – 100 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku – 500 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok – 1000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C) wzrośnie z 460 zł do 700 zł. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zróżnicowana zostanie w zależności od obszaru:

 • w obszarze A za jeden miesiąc 1600 zł (obecnie 850 zł),
 • w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł (obecnie 850 zł).

Granice strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania została w 2019 r. na wniosek mieszkańców poszerzona o dodatkowe obszary. Wrocław ma obecnie jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce, obejmuje ona zaledwie 5000 miejsc postojowych. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są zdecydowanie większe (Poznań – 7.212, Szczecin – 6.853). W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych – 20.150.

Źródło: ZDiUM

Comments powered by CComment